Ubezpiecz swoje mienie!!!

Ubezpieczenia mieszkań i domów / Oc indywidualne

Ubezpieczenie mieszkań i domów:

Miejsce zamieszkania to jedno z istotniejszych miejsc w naszym życiu. Dobre ubezpieczenie charakteryzuje się gwarancją otrzymania odszkodowania. W naszej ofercie znajdują się ubezpieczenia oraz pakiety ubezpieczeniowe, które zapewniają ochronę Państwa mieszkania i domu między innymi w razie pożaru oraz innych zdarzeń losowych.

Oferujemy również ubezpieczenia od kradzieży i rabunku, w tym również dewastacji.
Jeśli chcesz, aby Twój dom był oazą spokoju i bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich bliskich wybierz z Naszej oferty ubezpieczenie najbardziej dopasowane do Twoich potrzeb.

  • TU odpowiada nawet w 100% za szkody w sprzęcie elektronicznym, ruchomościach domowych i elementach stałych (w zależności od warunków ubezpieczenia)
  • Możesz objąć ubezpieczeniem przedmioty wartościowe, np. dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie itp
  • Jeśli pracujesz w miejscu zamieszkania, możesz ubezpieczyć przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej
  • Polisę otrzymujesz w momencie zawierania umowy i w razie potrzeby możesz dokonać cesji na rzecz banku.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym:

  • Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z czynnościami życia prywatnego
  • Bezpieczeństwo w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, T.U. wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie
  • Minimalizacja ryzyka związanego z życiem prywatnym i mieniem wykorzystywanym w życiu prywatnym
  • Możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych