Podróżuj spokojnie ....

Ubezpieczenia turystyczne

Podczas podróży zagranicznej z pewnością dobrze mieć ubezpieczenie turystyczne. Bez względu na to, czy podróżujesz indywidualnie czy grupowo, z rodziną albo służbowo, z odpowiednim ubezpieczeniem łatwiej będzie stawić czoło nieprzewidzianym sytuacjom i zrządzeniom losu. Wyjazd turystyczny, nawet najlepiej zorganizowany, stwarza dla jego uczestników wiele sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, grożących uszczerbkiem na życiu, zdrowiu lub mieniu.

Dlatego planując podróż warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia turystycznego, które swoim zakresem obejmuje, np.:

  • koszty leczenia (badania, zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, transport do szpitala i pobyt w nim, przewiezienia poszkodowanego z kraju do kraju),
  • koszty transportu,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
  • koszty ratownictwa,
  • odpowiedzialność cywilna,
  • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu lub/i utraty bagażu,
  • koszty przerwania podróży,
  • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
  • sprzęt narciarski.