Ubezpieczenie zdrowotne i na życie....

Zdrowie i życie

Ubezpieczenia na życie

Czy można wycenić wartość ludzkiego życia? Z pewnością nie. Jednak w momencie, gdy tracimy osobę bliską wkrótce okazuje się, że wraz z jej odejściem spadają na nas zobowiązania finansowe, których wcześniej nie przewidzieliśmy. Decydując się na ubezpieczenie na życie zapewniamy swoim bliskim wypłatę wybranej przez nas sumy pieniędzy, która pozwoli na zabezpieczenie ich przyszłości w momencie, kiedy nie będziemy mogli już ich wspierać.

Celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie świadczeń najbliższym na wypadek śmierci ubezpieczonego.
Oferujemy również:

  • ubezpieczenie posagowe
  • ubezpieczenia z funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenia zdrowotne

Szybki i nielimitowany dostęp do profesjonalnej opieki medycznej!
Dzięki naszej polisie zdrowotnej otrzymają Państwo:

  • szybki dostęp do lekarzy, badań laboratoryjnych i zabiegów
  • opłacenie pobytu w szpitalu
  • dostęp do nowoczesnej opieki medycznej.

Ubezpieczenia dodatkowe

Życie codzienne wiąże się z szeregiem zdarzeń, które obciążają nasz portfel w sposób bardziej lub mniej przewidziany. Do takich zdarzeń należą smutne okoliczności, jak nieszczęśliwe wypadki, śmierć osób bliskich, choroba czy konieczność leczenia szpitalnego. Wypłatę świadczeń związanych z takimi wydarzeniami zapewniają ubezpieczenia dodatkowe, które możemy zawrzeć decydując się na ubezpieczenie na życie. Celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie świadczeń najbliższym na wypadek śmierci ubezpieczonego. Oferujemy również: ubezpieczenie posagowe ubezpieczenia z funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenia grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia Ubezpieczonym oprócz standardowej ochrony życia, również wypłatę świadczenia z tytułu szeregu zdarzeń dodatkowych takich, jak urodzenie dziecka, śmierć rodziców lub teściów, leczenia szpitalnego czy zachorowania na ciężką chorobę etc. Niepodważalną zaletą ubezpieczeń grupowych jest stosunkowo niska (w porównaniu do ubezpieczeń indywidualnych) wysokość składki. Decydując się na ubezpieczenie grupowe zostajemy objęci pakietem ubezpieczeń, które w sposób kompleksowy zapewnią nam ochronę ubezpieczeniową od różnych zdarzeń czyhających na nas w życiu codziennym.

Ubezpieczenie grupowe dla osób indywidualnych

Już teraz w ofercie !

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba w wieku od 15 do 65 roku życia, która nie przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie jest uznana za niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.